osteopathie-voor-zuigelingen-en-baby

IN BALANS

Een kind in balans is een ontspannen kind. Een ontspannen kind is een kind zonder stress, dat zich optimaal kan ontwikkelen. Stress is de belangrijkste oorzaak van een verstoring tussen beide hersenhelften. De samenwerking tussen beide hersenhelften speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind.

De osteopaat is als geen ander in staat, verstoringen in de balans van een kind op te sporen en te herstellen. Kenmerkend voor het werk van Ron Martens, is dat hij de balans tussen de beide hersenhelften bij kinderen hersteld.

We zullen per leeftijdscategorie aangeven wat de belangrijkste oorzaak van verstoringen is, wat de gevolgen zijn en wat het terug herstellen van de samenwerking tussen beide hersenhelften, voor het kind betekent.

stockfoto 4x3

Ron Martens & Stan Goossens Osteopathie
Met hart voor kinderen.